May 28, 29 and 30, 2024 | Evenementenhal Gorinchem

KNOWLEDGE PROGRAM | MARITIME INDUSTRY

Tuesday May 23, 2023
Please note; sessions will only be given in Dutch.

Vanaf 1-1-2025 is er geen verplichte pensioenregeling meer voor de Rijn en Binnenvaart via het pensioenfonds. Dit betekent dat alle werkgevers in de branche in de loop van 2024 zullen moeten nadenken en beslissen over de toekomstige vormgeving van deze belangrijke arbeidsvoorwaarde. Daarnaast staan we allemaal aan de vooravond van een nieuw pensioensysteem in Nederland. Dus alle reden om hier nu alvast naar te kijken en waar mogelijk te anticiperen.
In het project Intenties delen is de meerwaarde van het delen van vaarintenties in de binnenvaart onderzocht. Voor het delen (en tonen) van die intenties wordt gebruik gemaakt van trackpiloten, een geavanceerd navigatie-instrument dat in snel tempo de binnenvaart verovert. Uit een simulatoronderzoek bij MARIN bleek dat het delen van vaarintenties de binnenvaart veiliger en efficiënter kan maken, mits de implementatie met zorg gebeurt.
Per 1-1-2023 is er de subsidieregeling modal shift voor verladers en expediteurs/bevrachtingskantoren om zo het vervoer over water nog aantrekkelijker te maken. Ook is er een aanbestedingsregeling, waarmee rederijen, terminals en overslagbedrijven een nieuwe verbinding met extra financiële middelen via het water kunnen opstarten. De regelingen gelden zowel voor bulk als containerlading. In deze sessie zal toegelicht worden hoe partijen gebruik kunnen maken van deze regeling en zullen er rekenvoorbeelden getoond worden om het wat concreter te maken
Sinds 2021 zijn er miljoenen vanuit de Green Deal Binnenvaart en de Nationale Stikstofaanpak via het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat naar de binnenvaart gevloeid in de Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen. Het EICB treed namens het Rijk (RVO) op als vraagbaak naar de sector. Projectmanager Niels Kreukniet blikt terug op de regeling tot nu toe en kijkt vooruit: wat voor kansen zijn er nog? Ook wordt kort ingegaan op de fiscale aftrekregelingen EIA en MIA/VAMIL, die kunnen voor schippers interessanter zijn dan gedacht.
De snelle digitalisering van de maatschappij en in ons dagelijks leven zal niemand ontgaan. Ook de vaarwegen en de binnenvaart worden er aan bloot gesteld. In de afgelopen 25 jaar zijn reeds grote stappen gezet, bijvoorbeeld met elektronische kaarten, het electronisch melden van lading- en reisgegevens (BICS), AIS en niet te vergeten het alomtegenwoordige e-mail en de smartphone. Toch lijkt het alsof er de volgende digitale revolutie aan zit te komen en kan de binnenvaart daar een rol van betekenis in spelen? Het op afstand besturen van schepen en het verdwijnen van papierendocumenten maakt de binnenvaart tot een speler die in de ‘Champions League van de digitalisering’ kan mee spelen. Kortom, wat moet de visie zijn in deze tijd van grote verandering?
Inzage in de praktische commerciële toepassingen op het gebied van geautomatiseerd varen en wat dit concreet betekent voor de operaties.

What others say

Scroll to Top