Bureau Voorlichting Binnenvaart

Over ons

Het Bureau Voorlichting Binnenvaart zet zich namens de sector in om meer bekendheid te geven aan vervoer over water als relatief milieuvriendelijke en goedkope transportwijze. Bij de uitvoering van de communicatieactiviteiten richt het BVB zich op alle doelgroepen die voor de bedrijfstak van belang kunnen zijn, zoals jongeren, verladers, politici en het media. Daarnaast worden verladers binnen het project Maatwerk Voorlichting Binnenvaart door ervaren adviseurs middels logistiek advies op maat begeleid naar het water.

Gemarkeerd product

Products

Nieuws

Vacatures

Neem contact met ons op

Scroll naar top