NBKB – Stichting Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart

Over ons

NBKB is een niet winst gerelateerde stichting die binnen samenwerkingsovereenkomst werkt met 45 in de binnenvaart werkzaam zijnde inspecteurs/experts. Voor wat betreft uitvoer van certificerende inspecties vallen deze inspecteurs en hun werkzaamheden onder de aansturing en verantwoordelijkheid van het NBKB.

Stichting NBKB heeft ten doel de kwaliteit en veiligheid van de binnenvaart te bevorderen middels het uitvoeren van centraal gecoördineerde inspecties namens de Nederlands en Luxemburgse overheid. Het namens de overheid uit te voeren takenpakket bestaat uit de pakketten 1b (tankschepen, vervoer van gevaarlijke stoffen zonder klasse), pakket 2 (schepen voor droge lading) en pakket 3 en 4 (passagiersschepen, sleep- en duwboten en patrouillevaartuigen). Zij streeft daarbij naar een kwalitatief hoogstaande dienstverlening aan de opdrachtgevers, de eigenaren van binnenschepen, door uniform uitgevoerde en bewaakte inspecties binnen de genoemde takenpakketten zoals gedefinieerd in het aanwijzingsbesluit van de Inspectie Leefomgeving en Transport van het Ministerie van ILenT.

Gemarkeerd product

Products

Nieuws

Vacatures

Neem contact met ons op

Scroll naar top