PROGRAMMA KENNISTHEATER | MARITIME INDUSTRY

Wilt u één van de kennissessies voor Maritime Industry 2023 hosten? Neem dan contact met ons op.

Onderstaand vindt u de sessies die tijdens de laatste editie zijn gegeven. 

Dinsdag 17 mei
ONDERNEMEN IN 2022

Personeel: waar gaan we heen?
In zijn bijdrage geeft Frans van Weert een update over de uitvoering van de Strategische Arbeidsmarktagenda Binnenvaart. Welke acties zijn in gang gezet? En waar staat de sector nu? Van Weert neemt je mee in toekomstige plannen, zowel voor de kortere als de lange termijn: van een nieuw initiatief om versneld schippers aan te trekken tot aan het toenemende belang van de rol van de arbeidsmarkt bij het realiseren van sectorbrede ambities op het gebied van vergroening en digitalisering.

Samen digitaliseren in de binnenvaart.
Digitalisering is voor de meeste bedrijven niet meer weg te denken. Veel bedrijven gebruiken digitalisering om hun processen te optimaliseren. Anderen proberen zich met digitalisering te onderscheiden van hun concullega’s. Maar hoe mooi zou het zijn als bedrijven samenwerken om de hele binnenvaartsector vooruit te helpen? In deze sessie vertellen NPRC en Aspect ICT hoe zij samen het initiatief hebben genomen om de binnenvaartsector verder te digitaliseren met behulp van de iBarge-app en de betekenis hiervan voor de sector.

Verbeterde voorspelling hinderduur bij ongeplande (ver)storing op de vaarweg.  
In de auto is het al langere tijd gebruikelijk: weggebruikers krijgen via Google, Ways of andere programma’s een indicatie van het reistijdverlies bij een verstoring op de route. In de stuurhut is de informatie in geval van een ongeplande storing echter veel beperkter. Weliswaar worden schippers geïnformeerd over het feit dat de storing er is, maar wat de verwachte hinderduur is blijft doorgaans onbekend.
Sinds een aantal maanden voert Rijkswaterstaat een proef uit. De informatieverstrekking bij verstoringen wordt nu ook voorzien van de verwachte duur ervan. In deze sessie hoor je meer over de eerste resultaten. En: welke vervolgstappen liggen in het verschiet? De vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat gaan bovendien graag met het publiek in gesprek om suggesties te horen van de vaarweggebruiker, om aldus samen tot een nóg betere voorspelling van de hinderduur te komen.

Afval truc(k) naar het water.
Dit voorjaar startte het Bureau Voorlichting Binnenvaart in opdracht van de Topsector Logistiek met een vervolgonderzoek naar de kansen voor de binnenvaart in het vervoer van huishoudelijk afval. Nederlandse gemeentes verzamelen jaarlijks in totaal zo’n 9,5 miljoen ton afval, waarvan 2,4 miljoen ton wordt verbrand. Een deel van dit afval wordt over langere trajecten vervoerd. Gezien het type lading en het volume biedt dit kansen voor vervoer over water. In deze workshop zal Wilco Volker nader ingegaan op kansrijke afvalstromen en de uitdagingen op logistiek en beleidsmatig vlak.

Nieuwe pensioenregeling in 2025
Pensioen is belangrijk. Het is immers inkomen voor later. In de binnenvaart komen er twee belangrijke ontwikkelingen op de pensioenregeling af. Zo wil Nederland de komende jaren haar pensioensysteem veranderen. Landelijk is daarvoor een pensioenakkoord gesloten. Ook wordt in ónze sector de pensioenregeling per 1 januari 2025 vrijwillig. Hoe gaat de nieuwe regeling eruit zien, en wat regelen we precies? Ingrid Blom zal deze en andere belangrijke vragen tijdens deze bijeenkomst voorzien van antwoorden

WOENSDAG 18 mei
zERO EMISSIE

Personeel: waar gaan we heen?
In zijn bijdrage geeft Frans van Weert een update over de uitvoering van de Strategische Arbeidsmarktagenda Binnenvaart. Welke acties zijn in gang gezet? En waar staat de sector nu? Van Weert neemt je mee in toekomstige plannen, zowel voor de kortere als de lange termijn: van een nieuw initiatief om versneld schippers aan te trekken tot aan het toenemende belang van de rol van de arbeidsmarkt bij het realiseren van sectorbrede ambities op het gebied van vergroening en digitalisering.

Verduurzaming en toegevoegde waarde van de sector.
De binnenvaart is een cruciale schakel in tal van ketens. Denk aan onze voedselketen, de bouwlogistiek, toeleveringsketens in de maakindustrie en in de chemische sector. Zonder binnenvaart krijgen deze sectoren hun basis grondstoffen niet aangeleverd. Men rekent op onze sector. En terecht, want de binnenvaart is er nu, was er 100 jaar geleden al en zal er ook in de toekomst altijd zijn. Europa staat tegelijkertijd voor een aantal opgaves, zoals de energie transitie, de circulaire economie en het terugdringen van congestie op de wegen om ons land leefbaar te houden. Hoe kunnen we zorgen dat de binnenvaart een oplossing biedt voor al deze opgaven? In deze sessie neemt Femke Brenninkmeijer je mee in de kansen die er liggen voor de binnenvaart en de manier waarop de NPRC ernaar streeft hierin een rol te spelen. Ze vertelt onder andere ook over de stappen die de NPRC op dit moment zet op het gebied van verduurzaming.

Actuele subsidie voor verduurzaming binnenvaart.
De binnenvaart staat voor grote uitdagingen op het gebied van klimaat en CO2 reductie. Op korte termijn komt daar ook nog de uitdaging bij om de uitstoot van stikstof te verminderen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komt schippers financieel tegemoet als die willen investeren in nabehandeling voor stikstofreductie of het aanschaffen van een moderne motor (Stage V, dan wel elektromotor). Dat doet ze aan de hand van de Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen. In deze sessie geeft Niels Kreukniet een stand van zaken met betrekking tot de regeling. En wat kunnen we in de toekomst eventueel nog meer verwachten? Er zal volop gelegenheid zijn om vragen te stellen.

Emissie labelsysteem voor de binnenvaart
Het emissie labelsysteem voor binnenvaartschepen is een belangrijk instrument voor het verkrijgen van inzicht in de emissieprestatie van de binnenvaartschepen. En daarmee ook voor de gelijkwaardigheid van de investeringen van binnenvaartondernemers in hun schepen. Tijdens deze sessie neemt Khalid Tachi het publiek mee naar de totstandkoming van het label. Aan de orde komen vragen als: hoe werkt het label? Aan welke voorwaarden moet een schip voldoen om ervoor in aanmerking te komen? En, met het oog op de toekomst: wat is precies de toegevoegde waarde voor binnenvaartondernemers?

Versnelling naar emissieloos varen met RH2INE
Naast emissiereductie zullen emissieloze oplossingen een steeds grotere rol gaan spelen in de binnenvaart. Emissieloos varen gebeurt nu al op batterijen en voor het einde van 2022 zal het eerste 100% emissieloze schip op waterstof van Future Proof Shipping in de vaart komen, gevolgd door waterstofschip Antonie van NPRC/ Lenten. RH2INE kickstart IWT streeft naar een versnelling in emissieloos varen op waterstof door de 12 volgende waterstofschepen voor eind 2026 te laten varen. Open samenwerking tussen bedrijven, havens en overheden zoals Provincie Zuid Holland is hierbij cruciaal. RH2INE kijkt nu al vooruit richting 2030 om de emissieloze vloot uit te breiden.

ZES (Zero Emission Services) biedt uitwisselbare energiecontainers voor nieuwe en bestaande binnenvaartschepen. Deze containers – ZESpacks – worden opgeladen bij docking stations langs grote waterwagen waar schippers de lege ZESpacks kunnen wisselen voor opgeladen batterijen. Het ZES concept en de technologie erachter is bewezen: sinds september 2021 vaart de Alphenaar dagelijks batterij-elektrisch tussen Alphen aan den Rijn en Moerdijk. In de komende jaren zal het ZES docking station netwerk worden uitgebreid om een systeem verandering in de binnenvaart te realiseren: duurzaam en toekomstbestendig varen met ZESpacks. Het Nationaal Groeifonds heeft onlangs een grote investering gedaan in het ZES concept. Deze investering zal gebruikt worden om zero-emissie varen verder te laten groeien en behelst de (om)bouw van bestaande en nieuwe schepen, de ontwikkeling van laadstations en de aankoop van ZESpacks.

Nederland heeft met ruim 8.000 binnenvaartschepen de grootste vloot van Europa. Willen we deze koppositie behouden, dan zijn goed opgeleide medewerkers cruciaal. AB INITIO speelt daarbij een zeer belangrijke rol. Leerlingen en studenten kunnen er ervaring opdoen met de allernieuwste technieken. In het kennistheater vertelt bouwer en hoofdsponsor Concordia Damen over de technische specificaties van AB INITIO en hoe het straks kan varen op waterstof. Cor van Wijngaarden, onderwijsmanager bij STC Group legt uit welke impact AB INITIO gaat hebben op de opleiding van binnenvaartstudenten en -leerlingen.   

De binnenvaart moet verduurzamen en opwek van zonne-energie kan hierbij helpen. Blommaert en Wattlab hebben solar luiken ontwikkeld die het beschikbare oppervlak van een schip optimaal benutten om zonne-energie op te wekken. Siebe Roefs vertelt u meer over hoe het systeem kan bijdragen aan een vermindering van het brandstofgebruik en hoe dit in praktijk getest is.

DONDERDAG 19 mei
DIGITALISERING

Personeel: waar gaan we heen?
In zijn bijdrage geeft Frans van Weert een update over de uitvoering van de Strategische Arbeidsmarktagenda Binnenvaart. Welke acties zijn in gang gezet? En waar staat de sector nu? Van Weert neemt je mee in toekomstige plannen, zowel voor de kortere als de lange termijn: van een nieuw initiatief om versneld schippers aan te trekken tot aan het toenemende belang van de rol van de arbeidsmarkt bij het realiseren van sectorbrede ambities op het gebied van vergroening en digitalisering.

De kansen van digitalisering
Voor veel bedrijven is digitalisering ingewikkeld, kostbaar en soms zelfs een beetje eng. Tegelijkertijd biedt digitalisering zoveel kansen dat het eigenlijk geen vraag meer is óf je het gaat toepassen, maar hoe en met welk doel je dit gaat doen. In deze sessie vertelt Dalibor Stojakovic hoe digitalisering bij NPRC ingezet wordt om klanten te bedienen, schippers te ontzorgen en continu in ontwikkeling te blijven richting de toekomst. Hij zal het publiek meenemen langs de vele toepassingen die mogelijk zijn en antwoord geven op de vraag hoe we iedereen kunnen meenemen en aan boord houden in onze gezamenlijke digitale zoektocht.

Sneak Preview van EuRIS: de nieuwe Europese informatiesite voor vaarweggebruikers.
Samen met twaalf andere landen biedt Rijkswaterstaat binnenkort een platform aan, EuRiS genaamd. Hierop vindt de schipper eenduidige en geharmoniseerde data waarmee hij of zij de reis zo veilig en vlot mogelijk kan laten verlopen. Ook andere partijen, zoals transporteurs en verladers, kunnen toegang krijgen tot de informatie. Marente Brouwer geeft bezoekers van deze sessie alvast een exclusief kijkje in de werking van EuRiS!

Toekomstige ontwikkelingen elektronisch melden op de Rijn.
Het elektronisch melden van reis- en ladinggegevens via BICS aan de vaarwegbeheerder op de Rijn (en in de rest van Europa) breidt steeds verder uit. In de toekomst zullen wellicht alle schepen daarvan (verplicht) gebruik gaan maken. Henk van Laar geeft uitleg over de vele voordelen van BICS en staat daarbij ook uitgebreid stil bij de randvoorwaarden vanuit het perspectief van de diverse stakeholders.

Paneldiscussie: Staan de beste stuurlui straks écht aan wal?
In dit afsluitende onderdeel van het kennistheater gaat Salih Karaarslan namens SMASH! het gesprek aan met drie innovatieve partijen, te weten KOTUG, Shipping Technology, Alewijnse en Seafar, op het gebied van autonoom varen in de binnenvaart. Welke voordelen brengt autonoom varen op de korte en de middellange termijn voor binnenvaartondernemers?

Wat anderen zeggen

Scroll naar top